Skip to main content

2023 is iets over halverwege, wat vliegt de tijd toch, nietwaar?

In de gesprekken met HR medewerkers die ik de afgelopen periode gehad heb polste ik af een toe eens naar waar zij denken dat de focust de volgende maanden en jaren zal moeten liggen.

In deze post wil ik graag de top 3 topics delen die uit die gesprekken naar voor kwamen:

1. Employee Experience: Werknemerservaring

De komende periode zal de focus op werknemerservaring alleen maar sterker worden. Organisaties zullen zich richten op het creëren van een omgeving waarin werknemers zich gewaardeerd en betrokken voelen. Dit omvat het ontwerpen van positieve werkculturen, het bevorderen van inclusiviteit en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden. Technologie zal een sleutelrol spelen bij het personaliseren van ervaringen en het verbeteren van de betrokkenheid van medewerkers.

2. Hybride Werkmodellen: Flexibiliteit

Met de opkomst van hybride werkmodellen blijft flexibiliteit centraal staan. Organisaties zullen de balans moeten houden tussen remote werk en fysieke aanwezigheid op kantoor. HR-afdelingen zullen een cruciale rol blijven spelen bij het ondersteunen van deze nieuwe manier van werken en het creëren van een productieve hybride werkcultuur.

3. Well-being en Mentale Gezondheid: Werknemerswelzijn

Het welzijn en de mentale gezondheid van collega’s zullen steeds belangrijker worden in de komende maanden. Organisaties zullen investeren in programma’s en initiatieven die het welzijn van medewerkers bevorderen, zoals flexibele werkuren, stressmanagementprogramma’s en toegang tot geestelijke gezondheidsdiensten. HR-professionals zullen een integrale rol spelen bij het implementeren van een cultuur van welzijn en het ondersteunen van werknemers in hun persoonlijke en professionele groei.

Take care of your team, and your team will take care of your customers

Philippe Cremie

Leave a Reply