Skip to main content

De drie geheimen die ik gebruikte om met functioneringsgesprekken mijn teams te motiveren.
We zitten nu ongeveer in de helft van het jaar, en velen van ons zijn bezig met functioneringsgesprekken of de voorbereiding ervan. In mijn loopbaan heb ik zelf veel van deze gesprekken gevoerd en ik wil graag delen hoe ik trachtte door middel van functioneringsgesprekken mijn teams te motiveren.

Ten eerste, en dit is zeer belangrijk: een functioneringsgesprek mag geen verrassing zijn.

Mijn functioneringsgesprekken begonnen niet in juni of juli, maar al maanden eerder.
Ik maakte er namelijk een gewoonte van om mijn teamleden regelmatig te spreken, wekelijks of zelfs dagelijks. Als ik iets vreemds opmerkte, een ongebruikelijke situatie of eigenaardig gedrag, sprak ik die persoon daar direct op aan.

Ik wilde namelijk weten wat er aan de hand was en samen met hen rustig en in overleg naar een oplossing zoeken. Ik wachtte dus niet maandenlang om dan plotseling met een lijstje te komen met mijn mening over hun functioneren.

Het formele, halfjaarlijkse functioneringsgesprek was dan geen verrassing meer en meestal ging het over de toekomst en hoe de medewerker zich verder kon ontwikkelen.

Ten tweede, de setting

Ik probeerde het gesprek meestal niet te voeren aan een vierkante of rechthoekige tafel, waar je recht tegenover elkaar zit en al zeker niet aan mijn eigen bureau.
Ik zorgde ervoor dat deze gesprekken plaatsvonden op een locatie en manier die de medewerker geruststelde.
Een paar jaar geleden merkte ik op dat mijn CEO dit soort gesprekken soms zelfs buiten de kantooromgeving voerde, bijvoorbeeld tijdens een wandeling. Ik zag dat dit een goed effect had en heb dat daarna ook regelmatig toegepast.

 

En ten derde, en ook heel belangrijk: laat het gesprek om de medewerker gaan.

Een functioneringsgesprek is een dialoog met als doel een plan op te stellen waardoor de collega beter kan functioneren.
Laat de medewerker dus zoveel mogelijk aan het woord en luister vooral goed zodat het gesprek kan gaan over groei en ontwikkeling.

Take care of your team, and your team will take care of your customers

Philippe Cremie

Leave a Reply